Medlemsfordele | Medlemsliste

Hvilke erhvervsprojekter skal LAG Randers-Favrskov støtte fremover (2023-2027)?

LAG betyder Lokale Aktionsgrupper, og LAG er en lille del af EU´s fælles landbrugspolitik. Arbejdet i de lokale aktionsgrupper, skal medvirke til at sikre levende landdistrikter, hvor folk har mulighed for at bo, arbejde og drive erhverv. LAG følger EU’s Landdistriktsperioder, og forud for opstart af hver ny periode udarbejder bestyrelsen en Lokal Udviklings Strategi som skal være styrende for arbejdet i perioden.

Den lokale aktionsgruppe i Randers Kommune, er fælles med Favrskov Kommune, og hedder LAG Randers-Favrskov. Bestyrelsen for LAG Randers-Favrskov har defineret Landdistriktet, som det der ligger udenfor Randers by med nærmeste forstæder (Hornbæk, Helsted, Dronningborg, Paderup m.v.), Romalt, Assentoft, Hammel, Hadsten, Hinnerup og Søften.

I 2023 starter en ny periode, og bestyrelsen blev valgt på stiftende generalforsamling 5/9-22. Bestyrelsen er nu i gang med at udarbejde den nye Lokale Udviklingsstrategi, og har afholdt 2 møder.

Derudover er bestyrelsen meget interesseret i at modtage input fra erhverv på landet, hvis der er nogen der ønsker at komme med input omkring udvælgelse af indsatsområder i den kommende Lokale Udviklingsstrategi.

Eksempler på indsatsområder kunne være:

  1. Lokale fødevarer
  2. Oplevelsesturisme
  3. Bæredygtig Udvikling og Grøn Omstilling

I perioden 2015-2022 har bestyrelsen for LAG Randers-Favrskov givet mere end 6.000.000 kr. i tilskud til 27 erhvervsprojekter, med en samlet sum på 22.500.000 kr. Projekterne spænder vidt fra opretholdes af lokale butikker, udvikling af lokale fødevarer og oplevelser som skinnecykler, klatrepark, restauranter m.v. til opstart af en ny fabrik med fokus på genanvendelse af nylon.

Bestyrelsen for LAG Randers-Favrskov modtager gerne input til indsatsområder gennem koordinator Mette Risager. Skriv på mr@lagranders-favrskov.dk eller ring på 60795313, senest 2/1-2023, meget gerne før.

Business Randers

Fik du tilmeldt dig vores nyhedsbrev?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv løbende opdateret på vores arrangementer og tilbud samt hvad der sker hos os i Business Randers.

Business Randers

Nyhedsbrevs tilmelding

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv løbende opdateret på vores arrangementer og tilbud samt hvad der sker hos os i Business Randers.