Medlemsfordele | Medlemsliste

Hvad skal vi med støtteordninger?

Erhvervshus Midtjylland – er tilbuddet om hjælp til at søge støtte fra de forskellige puljer og ordninger, der er adgang til.

Flere forskellige muligheder

Eksempelvis er der mulighed for hjælp til digitalisering, grøn omstilling, eksport, strategisk udvikling, produktudvikling, ansættelse af højtuddannede mv…

De enkelte ordninger har deres egne betingelser, men generelt er målgruppen SMV virksomheder – dvs virksomheder med op til 250 ansatte.

Hvis man har et udpræget liberalistisk verdenssyn, vil man formentlig mene at skattekroner overhovedet ikke skal anvendes på den slags.

Markedet må klare sagerne, og alt der ikke kan stå af sig selv – har ingen gang på jord.

Nu findes ordningerne imidlertid, og vi lever i en verden med en blanding af marked og stat – dvs en blandingsøkonomi, hvor støtteordninger af ovenstående slags har deres andel.

Støtteordningerne er ikke sat i verden for at holde hånden under ting, der ikke er økonomisk rentable, men er typisk beregnet til at hjælpe udviklingsprojekter på vej.

Udviklingsprojekter der ikke kan opnå flyvehøjde uden hjælp.

Gør dig nogle overvejelser

Et centralt spørgsmål for virksomheder at stille i relation til ovenstående er; hvad skal man tænke over/tage højde for, inden man giver sig i kast med området?

Her er der tre anbefalinger, der skal tages i betragtning;

 • Projektet man søger støtte til, skal spille sammen med virksomhedens strategi og planer i øvrigt;
  Projektet skal hjælpe med at løse nogle af de udfordringer virksomheden står med i forhold til den videre udvikling og vækst.
  Hvis man udelukkende går efter pengene og ikke kobler projektet op på virksomhedens planer generelt får det næppe en positiv afsmitning på virksomhedens udvikling.
  Man vil kun få noget ekstra bureaukrati – hvilket godt kan undværes.
 • Der skal være ressourcer til at bakke projektet op undervejs;
  Der skal være engagement fra ledelsen i projektet og der skal afsættes de nødvendige medarbejdere til at gennemføre projektet.
  Dvs hellere satse på få projekter ad gangen, så der er ressourcer nok i organisationen. Ikke kun lade ejerlederen få nok en kasket, men få det delegeret ud i organisationen.
 • Der skal være kapacitet til at føre tingene videre, når projektet/støttemidlerne hører op;
  Når et givet projekt der er søgt støtte til løber ud – skal projektets læring forankres i virksomheden.
  Her fejler en del projekter, idet den hjælp man måske har fået fra en konsulent under projektet forsvinder.
  Så en plan/nogle tanker om hvordan indhentet viden forankres og implementeres i virksomheden er på sin plads.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du mere end velkommen til at kontakte mig eller en af mine kollegaer. Du finder vores oplysninger her

Business Randers

Fik du tilmeldt dig vores nyhedsbrev?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv løbende opdateret på vores arrangementer og tilbud samt hvad der sker hos os i Business Randers.

Business Randers

Nyhedsbrevs tilmelding

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv løbende opdateret på vores arrangementer og tilbud samt hvad der sker hos os i Business Randers.