Medlemsfordele | Medlemsliste

En smagsprøve på Twin Transformation

Vi præsenterer et uddrag fra den kommende bog af Lars Gormsen fra Implement, som har skrevet i samarbejde med Niels Elmegaard fra Dansk Commodities. Lars Gormsen er ekspert inden for sit felt, og hans bog, som forventes at blive udgivet i løbet af dette år, repræsenterer et værdifuldt bidrag til vores viden og forståelse inden for emnet.

Dette indlæg giver dig mulighed for at få et forsmag på de indsigtsfulde tanker og ideer, som Lars Gormsen og Niels Elmegaard har udviklet i deres kommende bog. Vi opfordrer dig til at dykke ned i dette uddrag og se frem til den fulde udgivelse senere på året.

Twin Transformation

Digitalisering og bæredygtighed er fænomener på flere niveauer, der former verden i dag. På samfundsniveau fungerer de som makrotrends, der driver transformation på tværs af forskellige sektorer og påvirker, hvordan virksomheder, regeringer og enkeltpersoner interagerer. På det organisatoriske niveau manifesterer de sig som konkurrencekræfter, der præsenterer muligheder og trusler for virksomheder.

I de senere år er digitalisering og bæredygtighed i stigende grad blevet topprioriteter for samfund og organisationer de fleste hvis ikke alle sektorer. Dette er eksemplificeret af World Economic Forums civilsamfunds top 3 prioriteter, som inkluderer “klima og digital lighed” (World Economic Forum, 2023). Drevet af skiftende kundekrav, globale tendenser og teknologiske fremskridt har disse to kræfter gjort deres vej til forkant med virksomhedens strategidagsorden.

Digitale strategier blev et kernetilbud af topkonsulentvirksomheder omkring 2000, og siden da har mange virksomhedsstrategier inkluderet en central del af deres ressourceallokering til at udnytte muligheder med digitalisering. I virksomheder er den digitale dagsorden ofte bundtet med innovation, forretningsudvikling eller et transformationskontor. Ofte står indsatsen i spidsen af ​​Digitaliseringscheferne eller lignende.

Bæredygtighed er en nyere topprioritet i strategien – de fleste har haft det som et nice to have og ikke et need to have på den længere bane.. Men bæredygtighed har bevæget sig ud over CSR-fasen i 2000’erne, og i de senere år er ESG-paradigmet opstået med bæredygtighed i dimensionerne Miljø, Social og Governance. Det er især Miljø, der har tiltrukket sig opmærksomhed, på grund af de stadig mere alarmerende rapporter fra videnskabelige kredse som FN’s mellemstatslige panel for klimaændringer (IPCC) og eksperter kendt fra andre områder, der understreger behovet for at gøre mere. Her kan anbefales bøger som Bill Gates How to Avoid a Climate Disaster, John Doerr’ Speed ​​& Scale og Kim Robinsons Ministry for the Future. Mens vi anerkender den enorme betydning af både de sociale og forvaltningsmæssige dimensioner, fokuserer Niles Elmegaard og jeg i vores kommende bog Twin Transformations primært på den miljømæssige ”E-del” af ESG.

I The Net Positive Manifesto påpeger Paul Polman og Andrew Winston, at tackling af bæredygtighedsudfordringerne er vor tids største økonomiske mulighed, og de forventer, at markeder på flere billioner dollars er i spil på tværs af alle større sektorer af økonomien, herunder byggeteknologier, transport, fødevarer og landbrug og grøn finansiering. Dette understreges i Why Sustainability Is Now the Key Driver of Innovation, hvor Ram Nidumolu, C.K. Prahalad og M.R. Rangaswami påpeger, at bæredygtighed ikke er helt nyt, da fokus tog til i slutningen af ​​2000’erne. Artiklen fastslår, at bæredygtighed er nøgledrivkraften for kreativ innovation for mange virksomheder, og forbedringer i retning af bæredygtighed kræver innovation på eksisterende forretningsmodeller.

Hvordan er det så at digitalisering og bæredygtighed er tvillinger ?

Fremkomsten af ​​digitalisering og bæredygtighed som tvillingetransformationer er ikke en tilfældighed, men snarere en naturlig udvikling af vores samfund. Vores bog Twin Transformations tilføjer til en voksende mængde af litteratur, som stadig er i sin tidlige fase. Udtrykket “Tvillingtransformation” er ved at dukke op, og til en akademisk gennemgang anbefaler vi Digitale og bæredygtige transformationer i en Post-COVID-verden af ​​Estrada et al. (2023). I et mere forretningsorienteret miljø undersøger Accenture tvillingekonceptet i The European double up (Macchi, 2021). Også EU-Kommissionen har i flere år lagt vægt på tvillingovergangene af grønt og digitalt, eksemplificeret i IKT-sektoren med European Green Digital Coalition.

Kombinationen af ​​grønne og digitale transformationer har hidtil mest fokuseret på det samfundsmæssige plan. I 2010’erne opstod forestillingen om Greening by og Greening for IT. Den skelner mellem emissionsbesparelser relateret til it-tjenester og -udstyr og de besparelser, som it-løsninger kan bidrage til i samfundet. For nylig har digital dekarbonisering taget fat på de samme emner. Det indebærer at maksimere den muliggørende rolle af digitale teknologier i afbødning af klimaændringer, mens dekarbonisering af digital indebærer minimering af kulstofemissioner på tværs af hele den digitale værdikæde. En rapport fra Implement Consulting Group anslår, at “20-25 % af de reduktioner af drivhusgasser, der er nødvendige for en EU-økonomi med netto-nul, vil kræve en vis grad af digital aktivering” (Implement, 2022). Andre temaer og koncepter, der er blevet diskuteret bredt, er dem fra Industri 4.0 og Smart Cities, der både integrerer digitalisering og bæredygtighed.

På forretningsniveau spiller innovation, iværksætteri og udvikling af bæredygtige forretningsmodeller en central rolle. Ved at udnytte nye teknologier og integrere bæredygtig praksis i deres kernestrategier kan virksomheder åbne op for nye muligheder for vækst, effektivitet og konkurrenceevne.

En central hypotese i Twin Transformations, er, at virksomheder, der omfavner bæredygtighed, er bedre positioneret til at udnytte digitale teknologier til at skabe nye produkter, tjenester og forretningsmodeller, der opfylder deres kunders skiftende behov. Omvendt er virksomheder, der investerer i digitale teknologier, bedre rustet til at måle og styre deres bæredygtighedspræstationer, reducere spild og ineffektivitet og identificere nye muligheder for bæredygtig vækst.

Bæredygtighed har en indbygget dualitet. På den ene side refererer det til holdbarhed og at forretningsmodeller bygges til at holde i det konkurrenceprægede landskab. Digitale teknologier er midler til dette formål. Nogle undersøgelser tyder på, at nutidens teknologier kun udgør omkring 10 % af de teknologier, der driver samfund frem 50 år fra nu (Lars Tvede, 2019). At finde de rigtige forretningsmodeller til at udnytte de nye muligheder bør løbende være øverst på C-niveau dagsordenen. På den anden side refererer bæredygtighed til virksomheder, der ikke udnytter menneskelige og naturlige ressourcer. Bæredygtighed danner rammerne for at sikre, at digitaliseringen bliver brugt på en ansvarlig og etisk måde. Bæredygtighedsovervejelser kræver, at vi evaluerer de miljømæssige og sociale virkninger af digitale teknologier, såsom de etiske implikationer af kunstig intelligens.

På trods af begrundelsen for at kombinere de to megatrends finder Accenture i den nævnte rapport, at “Kun en femtedel af bæredygtigheds- eller teknologipionerer i Europa formår at være Twin Transformers. Tallene for Nordamerika er de samme, men der er flere Twin Transformers i APAC”. (Macchi, 2021, 2)

I tabellen nedenfor har vi opsummeret fællesskaber og forskelle mellem digital og bæredygtighed:

Fælles egenskaber

Mål: Både den grønne og den digitale dagsorden stræber efter at adressere globale udfordringer og forbedre samfundets velfærd. Begge kræver et langsigtet perspektiv: Bæredygtighed og digitalisering kræver en langsigtet forpligtelse til transformation. Der er ikke tale om kortsigtede projekter eller tiltag, men derimod en løbende indsats, der kræver løbende forbedringer og tilpasninger. Begge kræver en transformativ tankegang: For at få succes med enten bæredygtighed eller digitalisering skal organisationer være åbne over for nye ideer, teknologier og forretningsmodeller. De kræver en vilje til at eksperimentere og gentage efter behov. Bredt omfang og interessentfællesskaber, begge dagsordener anerkender betydningen af ​​samarbejde, interessentengagement og ansvarlig ledelse for at nå deres mål. Og begge dagsordener er afhængige af brede interessentgrupper, herunder kunder, leverandører, ejere og aktionærer samt regeringer og administrationer. Begge dele kan føre til øget effektivitet: Bæredygtighed og digitalisering kan begge føre til øget effektivitet i drift og processer. Ved at reducere spild, optimere energiforbruget og strømline arbejdsgange, kan organisationer blive mere effektive og omkostningseffektive.

Vi forventer at bogen udkommer omkring årsskiftet 2023-24.

Business Randers

Fik du tilmeldt dig vores nyhedsbrev?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv løbende opdateret på vores arrangementer og tilbud samt hvad der sker hos os i Business Randers.

Business Randers

Nyhedsbrevs tilmelding

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv løbende opdateret på vores arrangementer og tilbud samt hvad der sker hos os i Business Randers.