Medlemsfordele | Medlemsliste

Rigets tilstand

Hvordan står det til med det randrusianske erhvervsliv?

En gang årligt udgiver Erhvervshus Midtjylland kommunale tilstandsrapporter for de 19 kommuner der findes i Region Midtjylland. Rapporterne giver et billede af udviklingen i erhvervslivet i de enkelte kommuner og giver et godt overblik baseret på fakta, der når stikket dybere end avisoverskrifter og mere følelsesladede betragtninger, som ofte kan dominere området.

I det følgende er der udvalgt nogle centrale data fra rapporten om Randers.

Vil man mere i dybden kan rapporterne for de enkelte kommuner tilgås via nedenstående link:

Fakta:

Antallet af virksomheder i Randers er steget fra 4526 til 4909 i perioden fra 2016 til 2021 – en stigning på 383 virksomheder – eller ca 9%.

Der er tale om reelle virksomheder med ansatte – dvs tomme selskaber mv er trukket ud af statistikken.

Den gunstige udvikling på området kan bl.a. tilskrives at der har været en nettotilflytning af virksomheder til kommunen på 207 i perioden.

Antallet af fuldtidsjobs i den private sektor er fra 2016 til 2021 steget fra 20579 til 22671 – en stigning på 2092 jobs – eller ca. 10 %.

Denne vækst har været stærkere end i sammenligningskommunerne, resten af regionen og hele landet. Sammenligningskommunerne i analysen er Holstebro Kommune, Herning Kommune, Horsens Kommune, Silkeborg Kommune og Viborg Kommune.

Fordeling på brancher – Randers er stadig en stærk industriby med mange dygtige virksomheder på området, men brancher som detailhandel, engroshandel og forretningsservice har vundet meget frem og gør at tingene er spredt mere ud på forskellige sektorer.   

Virksomhedsstrukturen er domineret af mindre virksomheder – 29 % af virksomhederne har i 2021 50 årsværk (antal fuldtidsansatte) eller mere – dvs 71 % af virksomhederne har under 50 årsværk.

Randers har således relativt få større virksomheder også lidt færre end sammenligningskommunerne.  
Sammensætningen af virksomheder giver en utrolig fleksibilitet, idet mindre virksomheder typisk kan omstille sig hurtigere, men når det gælder eksport kan det være en ulempe, idet de store virksomheder har flere ressourcer at gøre godt med til en vedvarende eksportindsats.

Dette kan også aflæses i tallene, idet Randers har mange eksporterende virksomheder, men eksportens andel af omsætningen hos de lokale virksomheder er relativt lav.

Business Randers

Fik du tilmeldt dig vores nyhedsbrev?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv løbende opdateret på vores arrangementer og tilbud samt hvad der sker hos os i Business Randers.

Business Randers

Nyhedsbrevs tilmelding

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv løbende opdateret på vores arrangementer og tilbud samt hvad der sker hos os i Business Randers.