Medlemsfordele | Medlemsliste

Når Tordenskjolds soldater bliver en barriere for udvikling

Udtrykket Tordenskjolds soldater stammer fra erobringen af Marstrand i Sverige i 1719, hvor Tordenskjold satte sine soldater til at marchere på kryds og tværs i byen, så en svensk officer fik indtryk af, at Tordenskjolds styrker var langt flere, end de reelt var. I dag bruges udtrykket, når en gruppe personer går igen i mange sammenhænge.

Virksomhedernes bestyrelser

Fænomenet ser vi stadig alt for meget i virksomheders og organisationers bestyrelser. De samme personer går igen uden at det nødvendigvis kan begrundes i nødvendige kompetencer. Desværre ser vi ofte at en bestyrelsespost nok snarere besættes med udgangspunkt i personlige relationer fremfor, at bestyrelsesposten besættes med udgangspunkt i de nødvendige kompetencer. Desværre ser vi også, at Tordenskjolds soldater ofte ligner hinanden, og derfor ikke komplementerer hinanden i forhold til kompetencer. Det ender i mange tilfælde med at bestyrelsen i værste fald bliver en barriere for udvikling af virksomheden. I bedste fald at bestyrelsen blot er passiv deltager af virksomhedens udvikling.

Erhvervsudviklingen i Randers kommune

Vi står i Randers kommune overfor mange spændende udfordringer, når det drejer sig om den lokale erhvervsudvikling. Randers Kommune skal have ny erhvervspolitik, som skal udstikke retningen for den lokale erhvervsudvikling de kommende år. Jeg vil gerne nævne tre tilgange til en sådan erhvervspolitik:

1)  Man kan have den holdning, at en sådan erhvervspolitik er nytteløs, da virksomhederne og markedet selv tager sig af dette.

2) Skal man have en erhvervspolitik, skal den udelukkende fokusere på virksomhedernes rammebetingelser, som infrastruktur, kvalificeret arbejdskraft, myndighedsbetjening som byggesager, mm.

3) En partnerskabsmodel mellem Randers Kommune, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og andre nødvendige interessenter. En sådan tilgang kunne være missionsdreven og være inspireret af en moderne tilgang til udvikling og udmøntning af erhvervspolitik, hvor interessenterne er enige om retningen og en fælles interesse i at bidrage, men ikke nødvendigvis ved, hvordan de enkelte udfordringer i erhvervspolitikken skal tackles. En sådan tilgang kræver et klart formål, netværk af aktører der kan bidrage til formålet og ikke mindst innovation baseret på eksperimenter og agilitet, da vi ikke kan analysere og planlægge os ud af alt.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er tilhænger at tilgang 3). Men det kræver, at kommunen griber det an på en anden måde, end det kommunen plejer. Og ikke mindst kræver det, at det ikke kun er Tordenskjolds soldater, der deltager i arbejdet, for så får vi bare mere af det vi plejer.

Business Randers

Fik du tilmeldt dig vores nyhedsbrev?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv løbende opdateret på vores arrangementer og tilbud samt hvad der sker hos os i Business Randers.

Business Randers

Nyhedsbrevs tilmelding

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv løbende opdateret på vores arrangementer og tilbud samt hvad der sker hos os i Business Randers.