Medlemsfordele | Medlemsliste

Er god politik ved at drukne i populisme?

Velkommen tilbage fra sommerferien! Håber du har haft en god af slagsen, og har fået ladet batterierne op. Har selv haft en dejlig ferie, og har også fået læst et par bøger. En af dem var Entreprenørstaten – hvorfor vælgernes ønsker forsvinder op i den blå luft, og hvordan vi fikser det. Den er skrevet af Sigge Winther Nielsen, og er absolut værd at læse. Den vil jeg absolut anbefale dig at læse, hvis du har brug for lidt stof til eftertanke, og er interesseret i samfundsudvikling.

Mit indlæg i dette nyhedsbrev er stærkt inspireret af bogen. Min intention med dette indlæg er ikke at pege fingre, men snarere et forsøg på at starte en debat, om der er inspiration at hente i bogen i forhold til at sikre en endnu bedre politikimplementering i Randers kommune. Sigge tager udgangspunkt i politik på det statslige niveau, men mon ikke nogen af de samme problematikker eksisterer i lokalpolitik?

Pointen

Sigges pointe er, at politikere i dag præmieres for hurtig handling og store visioner, der kan ramme avisforsiden og kommunikeres til politiske vælgere – borgerne. Og når det bliver målet i sig selv, så forsvinder politikernes svar på vælgernes ønsker for ofte op i den blå luft, når de møder virkeligheden. Det hele bliver simpelthen til pseudopolitik. Trods det faktum at kompleksiteten i vores samfund stiger, ja så står dansk politik med et paradoksalt svar, hvor der laves hurtige beslutningsoplæg, som i beskedent omfang inddrager ekspertise, borgere og andre berørte interessenter. Og det på trods af at de rigtige store problemer, de såkaldte vilde problemer står og venter forude. Det er problemer, der både er grundlæggende og grænseoverskridende: klimakrise, økonomisk krise, de globale techselskabers uregulerede fremrykning i vores samfundsøkonomi, privatliv, mm.

Sigge kommer også med et forslag til løsning. Nemlig entreprenørstaten. Målet med entreprenørstaten er at binde politikudvikling og politikimplementering bedre sammen, så politik får en reel effekt. Iflg. Sigge består vejen hen til entreprenørstaten på tre V’er: Få, men store, visioner, brug af masser af viden fra fronten og forskningen, og så vedholdenhed, hvor politikere og embedsfolk giver sig tid til at inddrage omverdenen i partnerskaber, når politikker udformes og udrulles.

Jeg må sige, at jeg er enig i mange af Sigge’s pointer. Og det synes ret klart, at populismen i øjeblikket har vundet i dansk politik. Det drejer sig efterhånden mere om personlig profilering på SoMe end reel politikudvikling – og politikimplementering.

Fra mit eget område vil jeg nævne to eksempler. Ét på det nationale niveau og ét på det lokale niveau: 1) Den nye erhvervsfremmelov fra 2019 og 2) erhvervspolitik i Randers kommune.

Den nye erhvervsfremmelov

I min optik et godt eksempel på en politisk proces, der er karakteriseret ved nogle af de elementer, som Sigge nævner i sin bog. Mangel på en passende vision for hvordan man bedst hjælper de danske virksomheder, mangel på tilstrækkelig inddragelse af viden fra relevante interessenter, en forhastet proces fordi man gerne ville vise handling. Og en udmøntning der i dag bekræfter en række uhensigtsmæssigheder i forhold til målet: et decentralt erhvervsfremmesystem der skulle have fokus på virksomhedernes behov og de geografiske forskelle i erhvervsstrukturen. Lad os håbe at den kommende evaluering af systemet vil resultere i de nødvendige justeringer i udmøntningen af den nye lov.

Politikudvikling og – implementering i Randers kommune

Jeg har nævnt det før i et af vores nyhedsbreve. I den tid jeg har arbejdet i Randers kommune, synes jeg, at erhvervspolitikkerne har haft karakter af en rygepolitik. Man havde den, fordi sådan en skulle man have, hvis man gerne ville kommunikere, at man var en erhvervsvenlig kommune.

Kigger jeg på, hvordan disse politikker er blevet udviklet, så kan jeg ikke få øje på en klar politisk vision for, hvordan erhvervslivet i Randers skal udvikles. Jeg kan heller ikke få øje på, at man har forsøgt at få den nødvendige viden, ekspertise og interessentkreds inddraget i processen i forhold til politikudviklingen.

Men det største problem i min optik har været den manglende fokus på politikimplementeringen. Politikkerne har bestået af nogle overordnede mål, men intet konkret om hvordan disse mål skulle nås. Hvad vil det kræve af økonomiske resurser, kompetencer, partnerskaber, mm? I erhvervslivet ville det svare til, at man udviklede en virksomhedsstrategi uden at forholde sig til de taktiske og operationelle elementer, der er nødvendige i forhold til at implementere den udviklede virksomhedsstrategi.

Ny erhvervspolitik i Randers kommune

Den nuværende erhvervspolitik i Randers er udviklet i 2018. Og mon ikke det snart er tid med en ny erhvervspolitik? Det må da også være i det nye byråds interesse. Er det ikke tid nu, at vi denne gang skal prøve at have en ny tilgang til udviklingen af politikken og ikke mindst implementeringen, således at politikken rent faktisk kommer til at gøre en forskel for erhvervsudviklingen i Randers kommune? Vi vil i hvert fald rigtige gerne inddrages i den proces i Erhverv Randers. Vi står klar til at bidrage til en ny proces baseret på en god vision for erhvervsudviklingen i Randers, den rigtige inddragelse af viden, og ikke mindst den nødvendige vedholdenhed der skal til for at politikken får en positiv effekt på den lokale erhvervsudvikling.

Business Randers

Fik du tilmeldt dig vores nyhedsbrev?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv løbende opdateret på vores arrangementer og tilbud samt hvad der sker hos os i Business Randers.

Business Randers

Nyhedsbrevs tilmelding

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv løbende opdateret på vores arrangementer og tilbud samt hvad der sker hos os i Business Randers.